Kiedy norma ma znaczenie

Obecnie norma 1176-1:2009 ma dzisiaj bezwzględne znaczenie które jasno określa sposób, czy też zakres materiałów amortyzujących które mogą zostać wykorzystane podczas budowy placu zabaw.  Każda norma wiąże się też z odpowiednim doborem powierzchni jaka znajduje się na całym placu gdzie stoi nasz plac zabaw atestowany. Trzeba wziąć też pod uwagę odpowiednią wysokość aby tak zwana […]

This post does not allow comments