Jak media elektroniczne oddziałują na poszczególne osoby

, | Category : Bez kategorii
Tags :

4

Do najważniejszych mediów elektronicznych zaliczane jest radio. W tym wypadku głos przekazywany jest za pośrednictwem fal elektromagnetycznych określanych również mianem radiowych. Dopiero w kolejnych etapach pojawiły się telewizja i Sieć. Który typ komunikacji miał największy wpływ na ludzkość? Pierwsze kroki radiofonii były oczywiście mocno omawiane, nie należy jednak porównywać ich do Internetu. Dzięki powszechnemu dostępowi do urządzeń komputerowych każdy może porozumiewać się z pomocą Sieci. Nie bez znaczenia okazuje się być również opcja pozyskiwania wiadomości przy pomocy kilku kliknięć. Kulturę globalną tworzą osoby, które w rzeczywistości nie utożsamiają się z żadnym konkretnym krajem. Dla nich nie są ważne granice administracyjne czy tradycja, w ich mniemaniu domem jest cały świat. Można dostrzec dodatkowo, że kultura kosmopolitan jest wszędzie jednakowa. W naszych czasach nie obowiązują różnice kulturowe dlatego, że ludzie na całym świecie funkcjonują oraz zachowują się identycznie, nie istotny okazuje się być kraj oraz położenie. Niewiele, więc różni Polaka od Amerykanina lub Japończyka. To czy rozwój kultury globalnej to zjawisko pozytywne czy nie będziemy mogli ocenić dopiero za kilkadziesiąt lat.